jaarverslag 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Economische groei in Noord-Holland vereist goede bereikbaarheid. Een snelle doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving is van groot belang, zowel voor werk als vrije tijd. Welk vervoermiddel je ook gebruikt. Daarom zet Noord-Holland in op het vergroten van die bereikbaarheid, waarbij leefbaarheid en veiligheid de uitgangspunten zijn.
Goede bereikbaarheid staat of valt met robuuste en veilige verbindingen. Voor beheer en onderhoud van wegen, voor een vlottere doorstroming én voor leefbaarheid, kiest het bestuur voor innovatieve en slimme oplossingen.
Het verbeteren van de (provinciale) infrastructuur, zodat de bereikbaarheid in de provincie toeneemt – te realiseren al dan niet samen met het Rijk, gemeenten en bedrijfsleven – is een kerntaak van de provincie. Binnen deze kerntaak is het beheren van de provinciale kapitaalgoederen een belangrijk element. Binnen deze kerntaak is het beheren van de provinciale kapitaalgoederen een belangrijk element. De Provincie beheerde hiertoe begin 2018, 614 km wegen, 384 km fietspaden, 49 km busbanen, 246 km vaarwegen (bodem en oevers), 554 civiele kunstwerken (inclusief duikers), dynamische verkeersmanagement systemen, 1 verkeerscentrale en 13 gebouwen (waarvan 4 huur).
Aan het eind van 2018 beheert de provincie 31 km wegen meer. Dit wordt met name veroorzaakt door de openstelling van de N307/N194 (voorheen N23 Westfrisiaweg), de herinrichting van de N241 en maatregelen op de N235. Bij het project  Hoogwaardig OV Fokkerweg-Schiphol Rijk is ruim 1 km busbaan aangelegd. Het aantal kunstwerken is mede door de uitvoering van de bovenstaande projecten met 36 stuks toegenomen. Ook is in 2018 is de ‘brugbediencentrale Weg & Waterhuis de Langebalk in Heerhugowaard’ operationeel gegaan.
Onderdeel van de beheertaak is de wettelijke zorgplicht en provinciale ambitie om de kapitaalgoederen volgens afgesproken kwaliteitseisen in stand te houden door middel van onderhoud en vervanging. Hiermee worden functionaliteit en kwaliteit van deze kapitaalgoederen op peil gehouden en wordt kapitaalvernietiging voorkomen.

ga terug