jaarverslag 2018

Financiën

Programma Financiën

Maatschappelijk doel

Financiën

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 57.617 x € 1.000

11,6 %

Baten

€ 417.741 x € 1.000

80,5 %

ga terug