jaarverslag 2018

Water

Programma Water

Maatschappelijk doel

Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren.

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 7.239 x € 1.000

1,5 %

Baten

€ 3.359 x € 1.000

0,6 %

ga terug