jaarverslag 2018

Inkomsten Gerealiseerd

€ -518.993

Verschil € -52.718

Uitgaven Gerealiseerd

€ 496.400

Verschil € -80.709

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € -97
Verschil € 99
Gerealiseerd € 22.154
Verschil € -3.947
Gerealiseerd € -17.920
Verschil € 2.702
Gerealiseerd € 189.891
Verschil € -47.862
Gerealiseerd € -3.359
Verschil € 271
Gerealiseerd € 7.239
Verschil € -1.627
Gerealiseerd € -4.059
Verschil € 2.527
Gerealiseerd € 39.566
Verschil € -14.252
Gerealiseerd € -34.259
Verschil € -14.218
Gerealiseerd € 81.561
Verschil € -2.468
Gerealiseerd € -41.511
Verschil € -40.104
Gerealiseerd € 78.334
Verschil € -1.607
Gerealiseerd € -48
Verschil € -18
Gerealiseerd € 20.038
Verschil € -3.535
Gerealiseerd € -417.741
Verschil € -3.978
Gerealiseerd € 57.617
Verschil € -5.410