jaarverslag 2018

Cultuur en Welzijn

Programma Cultuur en Welzijn

Maatschappelijk doel

De kwaliteit en identiteit van de leefomgeving behouden en versterken door het inzetten van cultuur en erfgoed.

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 20.038 x € 1.000

4,0 %

Baten

€ 48 x € 1.000

0,0 %

ga terug