jaarverslag 2018

Bestuur en Directie

Provinciale Staten

Provinciale staten tellen 55 leden. De zetelverdeling is als volgt:

Provinciale Staten  2015 - 2019

Nieuwe samenstelling 2019 - 2023

VVD

11

Forum voor Democratie

9

D66

10

GroenLinks

9

PvdA

7

VVD

9

SP

6

D66

6

PVV

6

PvdA

6

CDA

5

CDA

4

Groenlinks

4

Partij voor de Dieren

3

Partij voor de Dieren

3

PVV

3

Christen Unie-SGP

1

SP

3

Ouderenpartij N-H

1

ChristenUnie

1

50PLUS

1

50Plus/Partij voor de Ouderen

1

DENK

1

Provinciale Staten leden

Voor informatie over de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

Gedeputeerde Staten

Voor informatie over de leden van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

De directie

Renée Bergkamp   Algemeen directeur/ Provinciesecretaris
Onno Beljaars      Directeur Concernzaken
Herman Schartman   Directeur Beleid
Chris de Vries      Directeur Beheer en Uitvoering

ga terug