jaarverslag 2018

Milieu

Programma Milieu

Maatschappelijk doel

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de provincie Noord-Holland bevorderen.

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 39.566 x € 1.000

8,0 %

Baten

€ 4.059 x € 1.000

0,8 %

ga terug