jaarverslag 2018

Groen

Programma Groen

Maatschappelijk doel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 78.334 x € 1.000

15,8 %

Baten

€ 41.511 x € 1.000

8,0 %

ga terug