jaarverslag 2018

Openbaar bestuur

Programma Openbaar bestuur

Maatschappelijk doel

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen.

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 22.154 x € 1.000

4,5 %

Baten

€ 97 x € 1.000

0,0 %

ga terug