jaarverslag 2018

Bereikbaarheid

Programma Bereikbaarheid

Maatschappelijk doel

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorg dragen.

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 189.891 x € 1.000

38,3 %

Baten

€ 17.920 x € 1.000

3,5 %

ga terug