jaarverslag 2018

Ruimte

Programma Ruimte

Maatschappelijk doel

Ruimtebeslag van wonen, werken en recreëren optimaliseren

Doelenboom

Lasten & baten

Lasten

€ 81.561 x € 1.000

16,4 %

Baten

€ 34.259 x € 1.000

6,6 %

ga terug