jaarverslag 2018

Bronvermelding

Beeld jaarrekening 2018

Foto portal

 Bootje  

 Annoesjka Brohm 

Pagina

  Omschrijving beeld

Fotograaf

Startpagina

  Bootje 

Annoesjka Brohm

Overzicht inleiding

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Inleiding

 Bootje  

 Annoesjka Brohm 

Leeswijzer

 Bootje  

 Annoesjka Brohm 

Jaarverslag

Rekening in een oogopslag

 Haven Amsterdam 

 Bas Beentjes 

Overzicht programma's 

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Programmaverantwoording

Openbaar bestuur

 GS 

 Bas Beentjes 

Bereikbaarheid

 OV-knooppunt 

 Bas Beentjes 

Water

 Kust bij Den-Helder 

 Annoesjka Brohm 

Milieu

 Zonnepanelen op daken met fietsers 

 Martijn Beekman 

Ruimte

 Woonwijk aan water 

 Martijn Beekman 

Groen

 Wolkenlucht, water en weiland 

 Annoesjka Brohm 

Cultuur en Welzijn

 Zuiderzeemuseum 

 Martijn Beekman 

Financiën

 Mannen in pakken 

 Bas Beentjes 

Overzicht paragrafen

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Inleiding

 Najaarsstorm 

 Ruud Karstens 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Najaarsstorm 

 Ruud Karstens 

Onderhoud kapitaalgoederen

 Provinciehuis 

 Bas Beentjes 

Financiering

 Omgeving Schiphol 

 Bas Beentjes 

Bedrijfsvoering

 Houtplein 

 Bas Beentjes 

Verbonden partijen

 Was aan de lijn 

 Bas Beentjes 

Overzicht verbonden partijen

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Grondbeleid

 Bloemenveld met elektriciteitsmast 

 Bas Beentjes 

Provinciale heffingen

 Verkeer gaat door 

 Dirk-Jan van Dijk 

Jaarrekening

Overzicht jaarrekening

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Toelichting per programma

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Openbaar bestuur

 GS 

 Bas Beentjes 

Bereikbaarheid

 OV-station 

 Bas Beentjes 

Water

 Haven Noord-Holland 

 Annoesja Brohm 

Milieu

 Molen 

 Martijn Beekman 

Ruimte

 Natuur 

 Mark Eker 

Groen

 Groen 

 OORgineel 

Cultuur

 Theehuis 

 Annoesja Brohm 

Financiën

 Cruiseterminal 

 Bas Beentjes 

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Totaaloverzicht per programma van baten en lasten

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

 Winkelend publiek 

 Ruud Karstens 

Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art. 28b)

 Winkelend publiek 

 Ruud Karstens 

Vennootschapsbelasting

 Winkelend publiek 

 Ruud Karstens 

Specificatie van incidentele en structurele baten en lasten (art. 28c)

 Winkelend publiek 

 Ruud Karstens 

Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 28d)

 Winkelend publiek 

 Ruud Karstens 

Balans en toelichting

Balans

 Wegwerkzaamheden 

 Martijn Beekman 

Activa

 Wegwerkzaamheden 

 Martijn Beekman 

Passiva

 Wegwerkzaamheden 

 Martijn Beekman 

Overzicht taakvelden per programma 

Openbaar bestuur

 GS 

 Bas Beentjes 

Bereikbaarheid

 OV-station 

 Bas Beentjes 

Water

 Haven Noord-Holland 

 Annoesja Brohm 

Milieu

 Molen 

 Martijn Beekman 

Ruimte

 Natuur 

 Mark Eker 

Groen

 Groen 

 OORgineel 

Cultuur

 Theehuis 

 Annoesja Brohm 

Financiën

 Cruiseterminal 

 Bas Beentjes 

Overzicht per taakveld

 Duingebied 

 Marcia Appels 

Taakveldenrealisatie algemene dekkingsmiddelen

 Wegwerkzaamheden 

 Concrete Bouwfotografie 

Bestuur

 Provinciehuis 

 C. Groenenboom 

Verkeer en vervoer

 Openbaar vervoer 

 Wieneke Hofland 

Water

 Vaarweginspecteurs 

 Wendy Dallinga 

Milieu

 Landschap 

 Ahmet Polat 

Natuur

 Bloembollenveld 

 Ruud Karstens 

Regionale economie

 Stelling van Amsterdam 

 Gouwenaar 

Cultuur en Maatschappij

 Zuiderzeemuseum 

 Martijn Beekman 

Ruimte

 Grasveld 

 OOR Rogier Reker 

Overige specificaties en toelichting

Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

 Bloemenveiling Aalsmeer 

 Bas Beentjes 

EMU-saldo

 Trein langs provinciale weg 

 Bas Beentjes 

Overzicht van specifieke uitkeringen (Art. 58)

Inleiding

 Laarzen op rij 

 OORgineel Rogier Reker 

SiSa-tabel

 Zandopspuiten 

 HHNK 

Toelichting bij de SiSa-verantwoordingsbijlage

 Standbeeld 

 HHNK 

Bijlagen

Bestuur en directie

 Voorzittershamer 

 Bart Homburg 

Noord-Holland in feiten en cijfers

 Schotse Hooglander 

 Jelle van de Kamp 

Waar zijn we te bereiken

 Dreefkantoor 

 Bas Beentjes 

Lijst van Gemeenten

 Verkeersbord 

 Bas Beentjes 

Bronvermelding

 Koeien op stal 

 OORgineel Rogier Reker 

ga terug